Tafsiirka Qur’aanka oo dhamaystiran halkan ka baro

Tafsiirka Qur’aanka oo dhamaystiran halkan ka baro

Tafsiirka Qur’aanka oo dhamaystiran halkan ka baro.

Sh. Muxamad Sh. Cumar Dirir 114

01.Al-Fatixah1-7 07.Al-Acraaf169-198 24. An-Nuur1-14 54.Al-Qamar1-55
02.Al-Baqarah1-26 07.Al-Acraaf199-206 24. An-Nuur15-31 55.Ar-Raxmaan1-78
02.Al-Baqara26-43 08.Al-Anfaal1-12 24. An-Nuur31-43 56.Al-Waaqicah1-96
02.Al-Baqarah44-61 08.Al-Anfaal12-40 24. An-Nuur43-64 57.Al-Xadiid1-29
02.Al-Baqarah61-74 08.Al-Anfaal41-52 25. Al-Furqaan1-20 58.Al-Mujaadalah1-22
08.Al-Anfaal52-75
02.Al-Baqarah74-89 09.At-Tobah1-9 25. Al-Furqaan21-43 59.Al-Xashr 1-24
02.Al-Baqarah90-105 09.At-Tobah10-30 25. Al-Furqaan44-73 60.Al-Mumtaxinah1-13
02.Al-Baqarah106-118 09.At-Tobah31-41 25. Al-Furqaan73-77 61.As-Saff 1-14
02.Al-Baqarah118-141 09.At-Tobah41-59 26Ash-Shucaraa1-28 62.Al-Jumucah 1-11
02.Al-Baraqah143-154 09.At-Tobah59-70 26.Ash-Shucaraa28-96 63.Al-Munaafiquun1-11
02.Al-Baqarah155-176 09.At-Tobah70-92 26Ash-Shucaraa96-161 64.At-Taghaabun 1-18
02.Al-Baqarah177-187 09.At-Tobah93-107 26Ash-Shucaraa161-223 65.Adh-Dhalaaq 1-12
02.Al-Baqarah188-197 09.At-Tobah107-119 26Ash-Shucaraa224-227 66.At-Taxriim 1-12
02.Al-Baqarah198-212 09.At-Tobah120-129 27. An-Namal1-19 67.Al-Mulk 1-30
02.Al-Baqarah213-220 10.Yuunus1-23 27. An-Namal19-44 68.Al-Qalam 1-52
02.Al-Baqarah221-229 10.Yuunus23-38 27. An-Namal45-66 69.Al-Xaaqqah 1-52
02.Al-Baqarah229-234 10.Yuunus39-64 27. An-Namal66-93 70.Al-Macaarij 1-44
02.Al-Baqarah235-244 10.Yuunus65-82 28. Al-Qasas1-18 71.Nuux 1-28
02.Al-Baqarah245-252 10.Yuunus82-109 28. Al-Qasas18-35 72.Al-Jinn 1-28
02.Al-Baqarah253-259 11. Huud1-17 28. Al-Qasas36-57 73.Al-Muzzammil 1-20
02.Al-Baqarah259-271 11. Huud17-40 28. Al-Qasas58-88 74.Al-Muddathir 1-56
02.Al-Baqarah272-286 11. Huud41-54 29. Al-Cankabuut1-15 75.Al-Qiyaamah1-40
03.Al-Cimraan1-14 11. Huud54-80 29. Al-Cankabuut16-45 76.Al-Insaan 1-31
03.Al-Cimraan15-28 11. Huud81-99 29. Al-Cankabuut46-69 77.Al-Mursalaat 1-50
03.Al-Cimraan28-51 11. Huud100-123 30. Ar-Ruum1-21 78.An-Nama 1-40
03.Al-Cimraan52-72 12. Yuusuf1-19 30. Ar-Ruum22-39 79.An-Naazicaat 1-46
03.Al-Cimraan73-92 12. Yuusuf19-33 30. Ar-Ruum39-60 80.Cabasa 1-42
03.Al-Cimraan93-110 12. Yuusuf34-45 31. Luqmaan1-34 81.At-Takwiir 1-29
03.Al-Cimraan110-132 12. Yuusuf46-65 32. As-Sajdah1-30 82.Al-Indhifaar 1-19
03.Al-Cimraan133-150 12. Yuusuf66-83 33. Al-Axzaab1-9 83.Al-Mudhaffifiin 1-36
03.Al-Cimraan150-170 12. Yuusuf84-102 33. Al-Axzaab10-25 84.Al-Inshiqaaq 1-25
03.Al-Cimraan171-184 12. Yuusuf103-111 33. Al-Axzaab26-36 85.Al-Buruuj 1-22
03.Al-Cimraan184-200 13. Ar-Racad1-18 33. Al-Axzaab36-49 86.Adh-Dhaariq1-17
04.An-Nisaa1-8 13. Ar-Racad91-33 33. Al-Axzaab50-52 87.Al-Aclaa 1-19
04.An-Nisaa9-12 13. Ar-Racad34-43 33. Al-Axzaab52-69 88.Al-Ghaashiyah1-26
04.An-Nisaa13-23 14. Ibraahim1-8 33. Al-Axzaab70-73 89.Al-Fajr 1-30
04.An-Nisaa23-31 14. Ibraahim9-22 34.Saba 1-33 90.Al-Balad 1-20
04.An-Nisaa32-36 14. Ibraahim23-52 34.Saba34-54 91.Ash-Shams 1-15
04.An-Nisaa36-57 15. Al-Xijr1-25 35.Faadhir1-27 92.Al-Layl 1-21
04.An-Nisaa58-70 15. Al-Xijr26-99 35.Faadhir28-45 93.Ad-Duxaa 1-11
04.An-Nisaa70-84 16. An-Naxl1-14 36.Yaasiin1-42 94.Ash-Sharx 1-8
04.An-Nisaa85-93 16. An-Naxl15-44 36.Yaasiin42-83 95.At-Tiin 1-8
04.An-Nisaa93-113 16. An-Naxl45-66 37.As-Saafaat1-62 96.Al-Calaq 1-19
04.An-Nisaa114-124 16. An-Naxl66-80 37.As-Saafaat63-110 97.Al-Qadr 1-5
04.An-Nisaa125-134 16. An-Naxl80-97 37As-Saafaat111-118 98.Al-Bayyinah 1-8
04.An-Nisaa135-147 16. An-Naxl97-128 38. Saad1-31 99.Az-Zalzalah 1-8
04.An-Nisaa148-162 17-Al-Israa1-21 38. Saad32-88 100.Al-Caadiyaat 1-11
04.An-Nisaa163-176 17-Al-Israa21-44 39. As-Zumar1-15 101.Al-Qaaricah 1-11
05.Al-Maa’ida1-4 17-Al-Israa45-68 39. As-Zumar16-37 102.At-Takaathur 1-8
05.Al-Maa’ida5-13 17-Al-Israa69-93 39. As-Zumar38-54 103.Al-Casr 1-3
05.Al-Maa’ida14-24 17-Al-Israa94-111 39. As-Zumar55-75 104.Al-Humazah 1-9
05.Al-Maa’ida25-40 18.Al-Kahf1-31 40.Ghaafir1-37 105.Al-Fiil 1-5
05.Al-Maa’ida41-48 18.Al-Kahf31-52 40.Ghaafir37-67 106.Quraysh 1-4
05.Al-Maa’ida48-64 18.Al-Kahf52-74 40.Ghaafir68-85 107.Al-Maacuun 1-7
05.Al-Maa’ida65-79 18.Al-Kahf75-94 41.Fussilat1-32 108.Al-Kawthar 1-3
05.Al-Maa’ida80-96 18.Al-Kahf94-110 41.Fussilat33-54 109.Al-Kaafiruun 1-7
05.Al-Maa’ida97-108 19. Maryam1-15 42.Ash-Shuura1-15 110.An-Nasr 1-3
05.Al-Maa’ida109-120 19. Maryam16-37 42.Ash-Shuura16-35 111.Al-Mazad 1-5
06.Al-Ancaam1-31 19. Maryam38-76 42.Ash-Shuura36-53 112.Al-Ikhlaas 1-4
06.Al-Ancaam32-54 19. Maryam77-98 43.Az-Zukhruf1-35 113.Al-Falaq 1-5
06.Al-Ancaam55-70 20. Dhaahaa1-25 43.Az-Zukhruf36-71 114.An-Naas 1-6
06.Al-Ancaam71-92 20. Dhaahaa26-70 43.Az-Zukhruf72-89

Duco, Aamiin

06.Al-Ancaam93-107 20. Dhaahaa71-97 44.Ad-Dukhaan1-59
06.Al-Ancaam108-126 20. Dhaahaa97-135 45.Al-Jaathiyah1-37
06.Al-Ancaam127-139 21. Al-Anbiyaa1-28 46.Al-Axqaaf1-23
06.Al-Ancaam139-153 21. Al-Anbiyaa29-50 46.Al-Axqaaf24-35
06.Al-Ancaam154-165 21. Al-Anbiyaa51-79 47.Muxammad1-15
07.Al-Acraaf1-30 21. Al-Anbiyaa79-112 47.Muxammad16-38
07.Al-Acraaf31-42 22. Al-Xajj1-18 48.Al-Fatx1-15
07.Al-Acraaf42-64 22. Al-Xajj19-36 48.Al-Fatx16-29
07.Al-Acraaf64-79 22. Al-Xajj36-53 49.Al-Xujuraat1-18
07.Al-Acraaf80-104 22. Al-Xajj53-78 50.Qaaf1-45
07.Al-Acraaf105-133 23. Al-Mu’minuun1-28 51.Ad-Daariyaat1-60
07.Al-Acraaf134-155 23. Al-Mu’minuun29-71 52.Adh-Dhuur1-49
07.Al-Acraaf156-169 23. Al-Mu’minuun71-118 53.An-Najm1-62